banner201

banner177

banner193

banner195

TPF: “AVM’LER ŞEHİR DIŞINA KURULMALI”

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF), perakende kanunuyla ilgili yayınladığı öneri metninde alışveriş merkezlerinin şehir dışına kurulmasıyla ilgili bir düzenleme yapılması gerektiğine dikkat çekti.

EKONOMİ 19.03.2021, 11:07 19.03.2021, 11:10
TPF: “AVM’LER ŞEHİR DIŞINA KURULMALI”

(ÖZEL HABER) BURSAHABERADAR

Türkiye Perakendeciler Federasyonu, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi hakkındaki kanunla ilgili bir öneri metni yayınladı. Perakende ticaretin bir hukuki altyapıyla desteklendiği hatırlatılan açıklamada, ticaretin dinamik yapısından ötürü yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulduğu ifade edildi. Öneri metninde şu ifadeler kullanıldı: “Söz konusu taslaklara dair görüşümüz Ticaret Bakanlığı’na sunulmuşsa da yapılan çalışmalar kapsamında üyelerimizden edinilen bilgiler ışığında ve konunun ülke ekonomisi açısından önemine binaen, gerek mevcut yasal düzenlemelerde yapılacak değişiklikler gerekse uygulamada dikkate alınması sektör açısından önem arz eden sorunlar ve çözüm önerilerine daha kapsamlı bir şekilde değinilmesi gerektiği düşüncesi hasıl olmuştur.  Mevcut kanunda yapılması    amaçlanan değişiklikle, “rekabet ilkelerinden vazgeçilmeden ve tüketici tercihleri de gözetilerek yaşanan sorunların giderilmesi, perakende işletmelerinden bir şekilde büyüme ve gelişiminin sağlanması ve daha iyi işleyen ve daha adil bir tedarik zincirinin oluşturulması”nın temel hareket noktası olduğu ifade edilmiştir. Ancak; Kanun teklif taslağının tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinde “zincir mağaza” tanımı yapılmak suretiyle genel bir düzenlemeye gidilmiş, yaşanan rekabet sorunlarının temel kaynaklarından biri olan perakende sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin ve pazarlama şekillerinin çeşitliliği, zincir mağaza tanımına yansıtılamamıştır. Oysa; yapılacak düzenlemelerde bu hususun gözetilmesi, gerek geleneksel perakendeden organize perakendeye geçişte gerekse piyasada adil bir rekabet ortamının oluşturulmasında büyük önem arz etmektedir.

HAKKANİYETLİ REKABET VURGUSU

“Yerel zincirlerin pazarda etkin birer rakip olarak kalabilmeleri, yapılacak yasal düzenlemeler ve uygulamalarda ulusal zincir mağazalar ve indirim marketlerine kıyasla, sermayeleri,  işletme yapıları ve çalışma koşullarındaki farklılıkların dikkate alınarak yapılacak yasal düzenlemelerle önlerindeki rekabet engellerinin kaldırılması halinde mümkün olabilecektir. Bu kapsamda, kanun ve yönetmeliğin tanımlar bölümünde yapılan  “zincir mağaza” tanımının devamında “yerel ve ulusal zincir mağaza” ayrımının yapılmasının yanı sıra küçük işletme ve yerel zincirlerin getirilen bazı uygulamalardan muaf tutulmasının hakkaniyetli bir rekabet iklimine kavuşmada fayda saylayacağı mülahaza edilmektedir. Perakende sektöründe dengeli bir ticari ortam sağlanması için önem arz eden bir diğer husus ise, zincir marketler için getirilen bazı kısıtlamaların alışveriş merkezleri içinde olsun olmasın aynı statüdeki tüm zincir mağazalar için, herhangi bir muafiyet tanınmaksızın geçerli olmasıdır.”

 ÇALIŞMA SAATİ ÖNERİSİ                                                                                                                                                                                                   

“Sektörümüzün geçmişten bugüne çalışma saatleri konusunda aynı şehirde dahi kollektif bir şekilde hareket etmediği bilinen bir gerçektir. Üyelerimizin ve sektör çalışanlarımızın ortak görüşü çalışma saatlerinin 08:00-22:00 olarak belirlenmesi bu saatler dışında mağazaların hizmete ara vermesidir. Çalışma saatlerinin bu şekilde tüm perakende zincirleri için düzenlenmesi, küçük işletmelerin rekabet gücünü olumlu yönde etkileyecektir. Yine çalışma saatleri konusunda 13 üncü maddenin 1 inci fıkrasında geçen “mesleğe, mevsime ve turizme özgü şartlar ve benzeri hususlar gözetilerek perakende işletmelerin bir kısmının veya tamamının çalışma saatleri, meslek kuruluşlarının müşterek teklifi üzerine yetkili idarenin görüşü alınmak suretiyle vali tarafından belirlenebilir.” şeklindeki düzenlemede geçen “perakende işletmelerin bir kısmı veya tamamı” ifadesinin çalışma saatleri açısında uygulamada boşluk yaratmak suretiyle küçük işletmeler aleyhinde haksız rekabeti teşvik edebileceği değerlendirilmektedir. Bu nedenle, söz konusu düzenleme ile valilere verilen çalışma saati belirme yetkisinin “esnaf ve sanatkâr işletmeleri lehinde” ve “tüm zincir mağazalar için geçerli olacak şekilde” uygulanabileceği şeklinde bir ifadeye madde metninde yer verilmesi uygun olacaktır.”

“ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ ŞEHİR MERKEZLERİNDEN UZAKLAŞMALI”

“Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yer alan ikincil düzenlemelerden biri de “Alışveriş Merkezi ve Zincir Marketlerin Açılış ve Faaliyete Geçiş Kriterlerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik”tir. Alışveriş merkezlerinin şehirlerde kapladığı alan her yıl artmakta, yan yana ve sık şekilde yapıldıkları için azalan talep sonucunda ise binlerce metrekare atıl alan oluşmaktadır. Birbirine yakın açılan alışveriş merkezleri, bölgedeki esnaf ve zanaatkârların çoğu zaman kepenk kapatmasına neden olmasının yanı sıra kendilerine de zarar vermekte, şehir merkezlerinde görsel kirlilik oluşturmakla birlikte bulundukları bölgede trafiğe aşırı yük getirmektedirler. Günümüzde Avrupa örneklerine bakıldığında,  alışveriş merkezlerinin şehir dışına kurulmasına izin verildiği hatta bunun teşvik edildiği görülmektedir. Alışveriş merkezlerinin birbirlerine olduğu kadar şehir merkezlerine de belirli bir uzaklıkta olması, dengeli bir ekonomik düzen sağlayacağı gibi küçük işletmelerin varlığını sürdürebilmesine imkan tanıyacaktır.  Bu çerçevede,  “alışveriş merkezlerinin şehir merkezlerine uzaklığının 10 kilometreden az olamayacağı” yönünde bir düzenlemeye yer verilerek Yönetmeliğin   “Alışveriş Merkezi  Açılış   Kriterleri”   başlıklı   4’üncü maddesinde geçen kriterlerin buna göre yeniden düzenlenmesi talep edilmektedir.”

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 01 Aralık 2023
İmsak 06:30
Güneş 07:59
Öğle 12:58
İkindi 15:24
Akşam 17:46
Yatsı 19:10
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P