Düzenlemenin son şekli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak.

Milyonların emekli maaşı ve memur maaşları yeniden belirlenerek gelirler artacak.

Torba yasa Meclis'e sunuldu

Bugün AK Parti yönetimi, yapılacak artışların yer aldığı yeni torba yasayı Meclis'e sundu.

Torba yasanın en önemli içeriğini emekli ve memur zammı oluşturuyor.

En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılması, 6 aylık enflasyon rakamları sonrası emekli ve memura refah payları, emekliye kademeli zam düzenlemesi, 500 TL'lik asgari ücret desteği konuşulan konu başlıklarından birisiydi.

Memurlara yüzde 17,55 artı seyyanen 8 bin 77 liralık zammın kesinleşmesinin ardından diğer maddeler ise merak konusu oldu.

İşte torba yasada yer alan başlıklar

Torba yasa içerisinde Motorlu Taşıtlar Vergisi en çok dikkat çeken tekliflerden biri olurken, torba yasada ayrıca şu başlıklar yer aldı:

Çevre Kanunu cezaları iki katına çıkabilecek

Teklifin 2’nci madde ile yeniden değerleme oranı kadar artırılan Çevre Kanunu’nda öngörülen cezaların iki katına kadar çıkarılması konusunda Cumhurbaşkanına yetki veriliyor. Daha önce bu yetki yarısına kadar artırma şeklindeydi.

Aktifte bulunan taşınmazlara KDV istisnası kalkacak

Kurumların aktifinde en az iki tam yıl süreyle bulunan taşınmazların satışıyla gerçekleşen devir ve teslimlere yönelik istisna uygulaması kaldırılıyor. Aktiflerde bulunan ve ticareti yapılmayan iştirak hisselerinin satışındaki KDV istisna uygulaması ise sürecek.

Ayrıca 11’inci madde ile kurumların aktifinde bulunan taşınmazların satışında uygulanan yüzde 50’lik istisna oranı ise yüzde 25’e indiriliyor.

Artırılmış borçlanma 3 kat artırılacak

Kanun teklifinin 5’inci maddesi ile Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda öngörülen net borç kullanım tutarı, Bakan ve Cumhurbaşkanı tarafından artırılan net tutarın üç katı olarak uygulanacak.

Torba yasa Meclis'e sunuldu: Teklifte yer alan düzenlemeler

Akaryakıtta ÖTV otomatik artacak

Torba kanun düzenlemesiyle birlikte, akaryakıt ve doğal gazın içinde yer aldığı I sayılı ÖTV listesine, maktu vergi tutarlarının 6 aylık YİÜFE oranında otomatik olarak artırılmasını öngören bir madde de mevzuata girmiş oldu.

Şu an litrede benzinde 2,5 TL, motorinde ise 2,06 TL maktu ÖTV alınıyor. Bu ÖTV’ye bir de yüzde 18’lik KDV uygulanıyor.

Teklifin yasalaşmasının ardından bir litre benzinde maktu ÖTV 2,9 TL’ye yükselecek. KDV de eklendiğinde böylelikle benzinde litre başına yaklaşık 43 kuruş zam olacak. Motorinde ise 37 kuruşluk zam gündeme gelecek.

Oto gazın ÖTV’si de yine yüzde 14,82 oranında zamlanacak.

Alkol ve sigara ÖTV zammı

Alkol ve sigaraya da yüzde 14,82 ÖTV zammı geldi.

Asgari ücret desteği 500 lira olacak

Asgari ücretin artırılmasından sonra, işverene sağlanan asgari ücret desteğinin de 500 liraya çıkarılmasını öngören hüküm, teklifin 7’inci maddesi ile düzenlendi.

Yatırım fonu gelir istisnası kaldırılacak

Teklifin 8’inci maddesi ile kurumların yatırım fonlarından elde ettikleri gelirlere yönelik sağlanan istisna ile taşınmaz satışından elde edilen kazançlara tanınan kurumlar vergisi istisnası kaldırılıyor. Kurumların girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen gelirlere sağlanan istisnalar ise devam edecek.

Kurumlar Vergisi yüzde 25’e çıkacak, bankalar yüzde 30 ödeyecek

Teklifin 10’uncu maddesi ile kurumlar vergisi oranı yüzde 20’den yüzde 25'e yükseltiliyor. Bu oran, bankalar, finansal kiralama, faktöring, finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri kanunu kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, döviz büfeleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları, sigorta ve reasürans şirketleri için yüzde 30 olarak uygulanacak. Artırılmış kurumlar vergisi, 2023 yılı gelirlerinden başlamak üzere geçerli olacak.

COVID-19 cezaları iptal edilecek

Teklifin 12’nci maddesi ile COVID 19 tedbirlerine uymayanlara verilen para cezaları silinirken, cezasını ödeyenlere ise iade yapılması hükme bağlanıyor.

KKM’de Hazine’nin destek yetkisi Merkez Bankası’na geçecek

Kanun teklifinin geçici 2’nci maddesi ile Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sağlanan destekler, Merkez Bankası’na devrediliyor.

Tüm gazilere asgari ücret tutarında aylık ödenecek

İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la, muharip gazilerin aylıkları arasındaki farklılıklar giderilecek ve asgari ücretin net tutarında aylık ödenecek.

Üstün Fedakarlık Madalyası ve Devlet Nişanı

Deprem, yangın, sel gibi afetler ve tehlikeli salgın hastalıkların ortaya çıkmasının önlenmesi veya bunlarla mücadele edilmesi ile meydana gelen zararların giderilmesinde yaptığı çalışmalar ya da sunmuş olduğu katkılarla üstün feragat, fedakarlık, başarı ve yararlık gösteren yabancı kişilere cumhurbaşkanı kararı ve tevcihi ile Üstün Fedakarlık Nişanı verilecek.

Hiçbir karşılık ve menfaat gözetmeksizin üstün başarı ve gayretle Türk vatanına hizmet etmiş Türk vatandaşlarından, vatani hizmet tertibinden bağlanan aylıkların sosyal güvencelerinin olup olmadığına bakılmaksızın, tüm gazilere asgari ücretin net tutarında aylık ödenecek.

7 Temmuz'da görüşmeler başlayacak

Memur zammı ve ek vergilerle ilgili teklif 7 Temmuz Cuma günü TBMM Plan Komisyonu'nda görüşülecek.

Editör: Haber Merkezi